Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur. Lütfen cep telefonu numaranızı başında 0 olmadan girin.
Bu alan zorunludur. Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
Şifreler uyuşmuyor. Lütfen tekrar girin. Bu alan zorunludur.
Şifreler uyuşmuyor. Lütfen tekrar girin. Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
{{registerError}}
Cep Telefonu Doğrulama
Telefonunuza gelen doğrulama kodunu lütfen giriniz.
Onaylamadan Devam Et
{{validateSMSError}}

TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İZİN BEYANI

Bu Hizmet Platformu’nun sahibi İkitelli OSB Mah. Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Sok. No:1/1B22 Başakşehir/İstanbul/Türkiye adresinde mukim TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "TUVİMER" olarak anılacaktır)'dir. "TUVİMER" ürünlerine, internet sitelerine veya mobil uygulamalarına verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile hizmetinizi kullanımım esnasında kaydettiğim her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerimin, belgelerimin kanunlara uygun biçimde, şirketiniz "TUVİMER" şubeleri ve bayilerine ait şirketler, keza ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği ifa yardımcısı niteliğindeki üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, "TUVİMER" hizmetlerinden kesintisiz, güvenli ve yüksek performansla faydalanabilmem için gerekli işlem ve uygulamalar, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması için ve yasal gereklerin yerine getirilmesi amacı ile "TUVİMER" hesabımın açık olduğu ve hizmetinizden faydalandığım süre boyunca "TUVİMER" "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları" ve "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlar dahilinde kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve sair suretler ile işlenmesine izin veriyorum.

İlgili onay kutucuğunu işaretleyerek, kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için "TUVİMER"e, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, "TUVİMER" tarafından ticari maksatlı gönderilen e-postaların (sisteme kullanımına ilişkin yazışmalar ve teknik bildirimler bu kapsamın dışındadır) alt kısmında bulunan "Ürün, hizmet ve fırsat tanıtım duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak veya kullanıcı hesabınızdaki üyelik bilgileri kısmında yer alan "Burada belirtilen şartlar dahilinde, "TUVİMER"den tarafıma e-posta ve/veya SMS gönderilmesine izin veriyorum" kutucuğundaki işareti kaldırarak ticari ileti gönderim listemizden kolaylıkla çıkabilirsiniz.

TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İkitelli OSB Mahallesi YTÜ İkitelli TEKNOPARK 1B-22 Başakşehir/İstanbul

Mersis: 0872063880200026, Tic. Sic: 65197-5

HİZMET PLATFORMU KULLANIM KOŞULLARI

GENEL HÜKÜMLER

TANIMLAR

"SiTE"

Belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan "Tapu Sor" ana alan adından ve bu alan adına ve bağlı alt alan adlarından erişimli internet siteleri ve tüm mobil platformlar.

"KULLANICI"

"SİTE" olarak tanımlanan hizmet platformlarına çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"LiNK"

"SİTE" olarak tanımlanan hizmet platformu üzerinden "SİTE" içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden hizmet platformuna, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

"İÇERİK"

Hizmet platformundan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"TUVİMER ARAYÜZÜ"

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "TUVİMER"e ait olan tasarımlar içerisinde hizmet platformu üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve algoritmaları.

"TUVİMER VERİTABANI"

"Hizmet platformu dahilinden herhangi bir yöntem ve aygıt ile erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veritabanı.

"ÜYE"

"TUVİMER" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "TUVİMER" tarafından Hizmet Platformu üzerinde tanımlanan "ÜYE" lik sürecini tamamlayarak; "TUVİMER" in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE" lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".


"ÜYE SÖZLEŞMESi"

Hizmet Platformu dahilinde "TUVİMER" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "TUVİMER" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE" nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde işbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları"ının ayrılmaz bir parçası olan SÜRESİ TANIMLI elektronik sözleşmedir. "TUVİMER", "Üye Sözleşmesi"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerde sunabilir. "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

KONU

"TUVİMER" istemciden gelen koordinat tanımını (latitude, longitude akıllı telefon, tablet, pc vb) adrese çevirerek alansal ve noktasal olarak internet ortamında aleni olan (şifrelenmemiş ortam) kendi sorgu yapısına uygun verileri zamansal ayrım yapmaksızın olabildiğince sunan internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. "PORTAL" sahibi bu "PORTAL" da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL" ı ve "PORTAL" kullanım koşullarını ve süresini belirleme dahil dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu Hizmet Platformu’nun sahibi İkitelli Osb Mah. Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Sok. No:1/1B22  Başakşehir/İstanbul/Türkiye adresinde mukim TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "TUVİMER" olarak anılacaktır)'dir. "PORTAL"da sunulan ve işbu sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen hizmetler Tuvimer Arge Faaliyetleri ve Teknoloji Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi otomosyon destek hizmetleri birimince sağlanmaktadır.

Bu "Hizmet Platformunda sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde hizmet platformuna erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "TUVİMER" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir veya sonlandırabilir.

İşbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları" 01.06.2017 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Hizmet Platformunu kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "TUVİMER" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

"KULLANICI"lar yalnızca hukuka ve "Üye Sözleşmesi"ne uygun amaçlarla Hizmet Platformu üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICI"ların ve "ÜYE"lerin, Hizmet Platformu dahilinde yasalara aykırı ve suç saydığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Hizmet Platformu, "ÜYE"ler tarafından "TUVİMER VERiTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "TUVİMER", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERiK"lerin hiçbir koşulda kesinliğini, doğruluğunu, ve meri durum ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler ve kullanımı dolayısıyla sorumluluk üstlenmemektedir.

"KULLANICI" Hizmet Platformu dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "TUVİMER" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.

Hizmet Platformu dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "TUVİMER"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "TUVİMER" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "TUVİMER" yetkili satıcılarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

"KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "TUVİMER"e Hizmet Platformu dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "TUVİMER", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "TUVİMER"ye iletilen veya Hizmet Platformu üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

"KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, Hizmet Platformu dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "TUVİMER"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.

"TUVİMER", Hizmet Platformu dahilinde sunulan hizmetleri ve Hizmet Platformu dahilinde erişilen "İÇERiK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "TUVİMER", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önceden haber vermeden kullanabilir.

"KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "TUVİMER"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TUVİMER" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TUVİMER" tarafından yapılabilir. "TUVİMER" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

"KULLANICI"lar, Hizmet Platformu dahilinde eriştikleri bilgileri sözleşmeye uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

"TUVİMER", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır.

"TUVİMER", Hizmet Platformu üzerinden "KULLANICI"lar veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELiK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "TUVİMER" aynı zamanda; kullanıcının adı ve soyadı, üyelik bilgileri, adresi, lokasyonu, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Hizmet Platformunun hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir çözüm ortakları ile paylaşabilir.

Hizmet Platformu üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "TUVİMER VERiTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "TUVİMER VERiTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak "TUVİMER" tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

Hizmet Platformu üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "TUVİMER"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilebilir. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "TUVİMER"in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

"PORTAL" üzerinden yayınlanan ilanların, "TUVİMER ARAYÜZÜ"nün "TUVİMER"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

Hizmet Platformu üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "iÇERiK"in "TUVİMER"in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "Tapu Sor" sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

Hizmet Platformu üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "TUVİMER"nin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

"TUVİMER VERiTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "TUVİMER"in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİC. A.Ş.’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİC. A.Ş. bu sözleşme kapsamında, hizmet sağlama ve vermede, muhtar ve tam yetkiyle karar vermeyi de uhtesinde tutmak kaydıyla yasal izinler meri mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerini ifa edecektir.

"TUVİMER", "ÜYE"ler tarafından "TUVİMER VERiTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICI"lar tarafından hizmet platformu üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "TUVİMER VERiTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve "PORTAL" üzerinden ‘‘TUVİMER’’e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

"TUVİMER", "ÜYELiK SÖZLEŞMESi"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin hizmet platformu içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; "TUVİMER VERİTABANI" ve ilgili veri servislerinden gelen verileri gösterme, koordinat bazlı sorgulatma, kısmi çıktı ve dışarı aktarma (xls html,doc vs), koordinat bazlı geri dönüş ve bilgilendirme hizmetleri sunar. Sunduğu hizmet (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, "PORTAL" dahilin de mesaj iletme, çağrı merkezinden veya çözüm ortağı tarafından aranma v.b.) "

"TUVİMER", "ÜYE"lerin hizmet platformu dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından hizmet platformu üzerinden ‘‘TUVİMER’’e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca hizmet platformu dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da hizmet platformu üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

"TUVİMER" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "TUVİMER" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen ‘‘TUVİMER’’in yetkisi dahilindedir. "TUVİMER" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

FiKRi MÜLKiYET HAKLARI

Bu hizmet platformu dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu hizmet platformunun (sınırlı olmamak kaydıyla "TUVİMER VERiTABANI", "TUVİMER ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "TUVİMER"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "TUVİMER"e ait ve/veya "TUVİMER" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "TUVİMER" hizmetlerini, ‘‘TUVİMER’’ bilgilerini ve "TUVİMER"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TUVİMER"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları" dahilinde "TUVİMER" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "TUVİMER"in veya üçüncü kişilerin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları" dahilinde "TUVİMER" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "TUVİMER"; "TUVİMER" hizmetleri, "TUVİMER" bilgileri, "TUVİMER" telif haklarına tabi çalışmaları, "TUVİMER" ticari markaları, "TUVİMER" ticari görünümü veya ilişkisi bulunan bu site/siteler vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

HİZMET PLATFORMU KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞiŞiKLiKLER

"TUVİMER", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda hizmet platformunda ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

İPTAL VE iADE KOŞULLARI

İptal ve iade "TUVİMER" kullanıcının ödemesini takip eden 30(otuz) iş günlük süre ile hizmet verememesi durumunda gerçekleşir.

"TUVİMER" tarafından fesih edilen üyelik süresinin bir ay altında olması halinde talep halinde 30 günlük süre baz alınarak eksik gün sayısına denk gelen varsa alınmış ücret iade edilebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak hizmet platformunda yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "TUVİMER" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği hizmet platformu hizmetlerinden yararlanan ve hizmet platformuna erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TUVİMER" işbu " Hizmet Platformu Kullanım Koşulları", "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELiK SÖZLEŞME"sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TUVİMER" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TUVİMER"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TUVİMER"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, her türlü iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKi

İşbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve icra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Hizmet Platformu Kullanım Koşulları" "TUVİMER" tarafından hizmet platformu içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini hizmet platformunu kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "TUVİMER", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek hizmet platformu üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

"ÜYE SÖZLEŞMESi"

Üye, kayıt formunda yer verilen onay kutucuğunu işaretleyerek "TUVİMER"e ait "Tapu Sor" adlı internet sitesi ve/veya "TUVİMER"e ait, online ya da mobil aplikasyonlar üzerinden, işbu sözleşmenin onaylanması aşamasında ya da sözleşmenin onaylanmasından sonra hizmet sunumu sırasında vermiş olduğu ya da vereceği veya "TUVİMER" tarafından yukarıda yer verilen siteyi ziyaret ettiğinde bilgisayarına ve/veya mobil cihazına yerleştirilecek çerezler aracılığıyla elde edilecek iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgiler ile üyeliğine ve site ziyaretine dair her türlü bilginin, (ip, gsm, ad, soyad vb.) kanunlara uygun biçimde, "TUVİMER" tarafından ve/veya "TUVİMER"in belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından gerek yasal gerekler, gerekse de hizmet sunumu, her türlü ürün-hizmet tanıtımları, reklam, iletişim, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, istatistikler, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla elde edilmesine, süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için kaydedilmesine, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, değiştirilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve sair suretler ile işlenmesine, ayrıca 3.şahıs, kurum kuruluşların verilerine ihtiyaç duyulduğu durumlar da aksi "TUVİMER"e bildirilmediği sürece şahıslar adına verileri kurum kuruluşlardan almaya yayınlamaya onlar adına kayıt altına almaya açıkça onay vermiş olacaktır. Üye, "TUVİMER"e başvurarak; kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Unutulmaması gereken konu tüm kullanıcılara ücretsiz sağlanan bu bilgiler piyasa verilerinin toplanması ve işlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Veri miktarındaki artış güvenilirlik seviyesinin artışı ile doğru orantılıdır. Türkiye Veri işleme Merkezi (TUVIMER) gayrimenkul piyasasındaki belirsizlikleri azaltmak ve şeffaflık sürecine katkıda bulunmak adına geliştirdiği bu projede kimseye yatırım tavsiyesi sunmaz ve sistem bilgilerine bağlı olarak gerçekleştirilecek işlemlerin sonuçlarına bağlı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İkitelli OSB Mahallesi YTÜ İkitelli TEKNOPARK 1B-22 Başakşehir/İstanbul
Mersis: 0872063880200026, Tic. Sic: 65197-5

TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Hizmet Platformu’nun sahibi İkitelli OSB Mah. Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Sok. No:1/1B22 Başakşehir/İstanbul/Türkiye adresinde mukim TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "TUVİMER" olarak anılacaktır)'dir. Üye, işbu Gizlilik Politikası onay kutucuğunu işaretleyerek, "TUVİMER"e ait tüm internetleri sitesi ve/veya "TUVİMER"e ait, online ya da mobil aplikasyonlar üzerinden, işbu sözleşmenin onaylanması aşamasında ya da sözleşmenin onaylanmasından sonra hizmet sunumu sırasında vermiş olduğu ya da vereceği veya "TUVİMER" tarafından yukarıda yer verilen siteyi ziyaret ettiğinde bilgisayarına ve/veya mobil cihazına yerleştirilecek çerezler aracılığıyla elde edilecek iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgiler ile üyeliğine ve site ziyaretine dair her türlü bilginin, (ip, gsm, ad, soyad, e-mail, cihaz kimliği vb.) kanunlara uygun biçimde, "TUVİMER" tarafından ve/veya "TUVİMER"in belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından gerek yasal gerekler, gerekse de hizmet sunumu, her türlü ürün-hizmet tanıtımları, reklam, iletişim, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, istatistikler, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla elde edilmesine, süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için kaydedilmesine, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, değiştirilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve sair suretler ile işlenmesine, ayrıca 3.şahıs, kurum kuruluşların verilerine ihtiyaç duyulduğu durumlar da aksi "TUVİMER"e bildirilmediği sürece şahıslar adına verileri kurum kuruluşlardan almaya yayınlamaya onlar adına kayıt altına almaya, "TUVİMER" tarafından veya kullanıcı tarafından tanımlanmış iletişim adreslerine SMS (GSM), eposta (email) vb. ile bilgilendirilmeye açıkça onay vermiş olacaktır.

Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz taktirde verilerinizin yukarıdaki kapsamda işlenmesine ve kullanılmasına açıkça onay vermiş olursunuz.

TUVİMER ARGE FAALİYETLERİ VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İkitelli OSB Mahallesi YTÜ İkitelli TEKNOPARK 1B-22 Başakşehir/İstanbul

Mersis: 0872063880200026, Tic. Sic: 65197-5

Parsel Olmayan Bir Alana Denk Geldiniz. {{cityName}}, {{townName}}, {{neighborhoodName}}, Ada: {{blockNo}}, Parsel: {{parcelNo}}, Alan: {{areaFull}} Parsel bilgilerini görüntülemek için tıklayınız. Kısa Bir Süre İçin Ada-Parsel Bilgisi Sağlanamamaktadır.